บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                         
Welcome to benjasafety.com
รับปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย | จัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยและการบริหารองค์กร
No title

แผนอบรม Safety

ดาวน์โหลดแผนอบรม Safety

ตารางการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯ บริษัท เบญจเซฟตี้เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ปี 2563

หัวขัออบรม

วันที่

สถานที

ค่าอบรม(ไม่รวม vat )

จป. หัวหน้างาน

13 - 14 มค  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯจ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

จป.เทคนิค

15 – 17 มค  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯจ.นครราชสีมา

3,500.00  บาท

คณะกรรมการฯ

20 - 21 มค  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00  บาท

จป บริหาร

30 – 31 มค 63

จ. สุราษฎร์ธานี

คุณนุช 093-5827745

จป หัวหน้างาน

30 – 31 มค 63

จ. สุราษฎร์ธานี

คุณนุช 093-5827745

จป. บริหาร

4 – 5 กพ 63

โรงแรม ตรัง  จ. ตรัง

1,800.00  บาท

จป หัวหน้างาน

6 – 7  กพ 63

โรงแรม ตรัง  จ. ตรัง

1,800.00  บาท

คณะกรรมการ ฯ

10 – 11  กพ  63

โรงแรม ตรัง  จ. ตรัง

1,800.00  บาท

คณะกรรมการ ฯ

18 – 19  กพ  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯจ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

จป หัวหน้างาน

20 - 21  กพ  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00 บาท

จป. บริหาร

9 – 10  มีค  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

จป. หัวหน้างาน

11 – 12 มีค  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00 บาท

จป. หัวหน้างาน

20 – 21 เมย  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

คณะกรรมการ ฯ

22 – 23 เมย  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00 บาท

คณะกรรมการ ฯ

11 - 12 พค  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

จป หัวหน้างาน

13 – 14  พค  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,800.00  บาท

จป บริหาร

8 – 9  มิย  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

จป บริหาร

10 – 11   มิย  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00 บาท

จป หัวหน้างาน

13 – 14   กค  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

คณะกรรมการ ฯ

15 – 16   กค  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00  บาท

คณะกรรมการ ฯ

17 – 18   สค   63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

จป หัวหน้างาน

19 - 20  สค  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00 บาท

จป บริหาร

14 – 15   กย  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

จป บริหาร

16 – 17  กย 63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00  บาท

จป หัวหน้างาน

19 - 20  ตค  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

คณะกรรมการ ฯ

21 - 22  ตค  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00 บาท

คณะกรรมการ ฯ

9 – 10   พย  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

จป หัวหน้างาน

11 – 12  พย  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00  บาท

จป บริหาร

14 - 15  ธค  63

โรงแรมเฮอร์มิเทจฯ จ.นครราชสีมา

1,800.00  บาท

จป บริหาร

16 - 17  ธค  63

โรงแรมวังสำราญ จ. ปราจีนบุรี

1,900.00 บาทMain Menu

 วันนี้ 7 คน
 เมื่อวาน 8 คน
 เดือนนี้ 284 คน
 ปีนี้3546 คน
ทั้งหมด 15884 คน
เริ่มเมื่อ 2016-11-29
 

 

บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 201/300 หมู่ 11 ต,บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 02 752 3681 , 087 008 5536 , 089 981 2972, โทรสาร 02 750 7427
www.benjasafety.com, E-mail: maphol.c@gmail.com