บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                         
Welcome to benjasafety.com
รับปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย | จัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยและการบริหารองค์กร
No title

บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 201/300 หมู่ 11 ต,บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร 02 752 3681 , 087 008 5536 , 089 981 2972 , โทรสาร 02 750 7427

www.benjasafety.com , E-mail: maphol.c@gmail.com


บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

  • รับปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย
  • จัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยและการบริหารองค์กร

ดำเนินการด้วยความรู้ ประสบการณ์ และคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง

 

บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

  1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
  2. บริษัทจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  3. บริษัทจะพัฒนาคุณสมบัติวิทยากรให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการต่อลูกค้า
  4. บริษัทจะประกันคุณภาพให้ลูกค้าที่ผ่านการอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรอง

วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective) ดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาและปรับปรุงด้านบริการให้มีคุณภาพโดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  2. เน้นการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  3. ติดตามและปฏิบัติตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
  4. ทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินผลการให้บริการเพื่อให้มีคุณภาพ

โดยได้ประกาศนโยบายนี้ไปยังพนักงานทุกระดับ ทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดภารกิจ และวัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality objective) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายข้างต้นดังนี้ เพื่อความสำเร็จและบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550

นางสุภาพ มะพล

กรรมการผู้จัดการMain Menu

 วันนี้ 10 คน
 เมื่อวาน 8 คน
 เดือนนี้ 287 คน
 ปีนี้3549 คน
ทั้งหมด 15887 คน
เริ่มเมื่อ 2016-11-29
 

 

บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 201/300 หมู่ 11 ต,บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 02 752 3681 , 087 008 5536 , 089 981 2972, โทรสาร 02 750 7427
www.benjasafety.com, E-mail: maphol.c@gmail.com